Geschiedenis

De kinderboerderij is eigendom van de Gemeente Heemstede. In 1913 kocht de gemeente Heemstede het landgoed Groenendaal. Het landgoed was oorspronkelijk een buiten van een welgestelde heer, die op zijn verblijf dieren hield.

In de loop der jaren groeide het aantal aanwezige dieren enorm. In 1951 werd besloten tot de bouw van een stal, de stolp.  Dit is het begin van de kinderboerderij en hiermee is kinderboerderij 't Molentje de oudste gemeentelijke kinderboerderij in Nederland.

In de jaren die volgden werd de boerderij uitgebreid met een volière, een duiventil, een educatief centrum, hooibergstal, een grote ezelstal waar ook onze kleine huisdieren een plekje hebben gekregen. In 2010 werd de kinderboerderij opgeschrikt door een grote brand, waarbij de hooibergstal met onze bijenvolken en de schuilstal waar varken Pien in woonde, totaal werden verwoest. 

In 2011 is er een nieuwe stal gebouwd genaamd Villa Pien. Hier vinden opnieuw de bijen hun huisvesting, alsmede onze varkens en extra stalruimte voor onze geiten en schapen.

De kinderboerderij beschikt nu over ruim 200 dieren, verdeeld over ongeveer 40 rassen. De bevolking bestaat uit dieren die in Nederland op de boerderij te vinden zijn. U vindt er geiten, schapen, kippen, varkens, herten, ezels, duiven en diverse andere vogels. Het natuurgebied Groenendaal beslaat op dit moment 80 hectare grond waarvan de kinderboerderij 2.5 hectare in beslag neemt.